Noten lezen en meer

Het leren lezen van de noten neemt vooral in het begin een belangrijke plaats in. Gelukkig gaat dat meestal ‘spelenderwijs’.

Zodra je de eerste beginselen onder de knie hebt, is het ook belangrijk dat je weet hoe een muziekstuk in elkaar zit. Leerlingen worden daarom zo vroeg mogelijk getraind om een muziekstuk te analyseren. Het gaat erom dat een leerling leert om toonladders, akkoorden en terugkerende melodietjes te herkennen. Dat klinkt allemaal ingewikkeld, maar deze vaardigheden worden aangeleerd aan de hand van de stukken die een leerling speelt. Het gaat in dat geval ook weer spelenderwijs.

Ieder jaar organiseer ik voor de leerlingen die daar interesse in hebben een voorspeelmiddag. Zo’n voorspeelmiddag geeft leerlingen de mogelijkheid om aan elkaar, hun ouders, grootouders of vrienden en vriendinnen te laten horen wat ze in het afgelopen schooljaar hebben geleerd.